Ftaláty

 

Dívka na nafukovacím koni - retro.Každý asi ví, že ftaláty nejsou pro lidský organismus prospěšné a protože se NF vyrábí z měkčeného PVC, které je může obsahovat, je vhodné se o této problematice alespoň stručně zmínit. Tento článek však nemá za úkol nikoho zbytečně děsit, pokud se uživatel NF chová rozumně nemusí pro něj ftaláty představovat žádný problém.
 

Za ftaláty se označují soli kyseliny ftalové, bývají využívány především jako změkčovadlo, které z pevného PVC (polyvinylchloridu) vytvoří pružný a poddajný materiál tzv. měkčené PVC. Nejčastěji se jedná o DEHP (diethylhexylftalát), DBP (dibutylftalát). DEP (dietylftalát) atd. Ftaláty v měkčeném PVC mohou představovat 30-50% hmotnostní podíl a jelikož v něm nejsou chemicky vázané mohou se z něj uvolňovat. To může představovat určitá zdravotní rizika a proto např. ve výrobcích určených pro děti jsou ftaláty, v rámci EU, zcela zakázány (Pozn.: ftaláty jsou toxické především pro mužské reprodukční funkce). Pokud ftaláty NF obsahuje, mohou nás kontaminovat v podstatě dvěma způsoby. Kontaktem se sliznicemi tzn. přímým kontaktem úst, jazyku, příp. žaludu s materiálem NF tzn. přenos do krve sliznicí. Nebo vdechováním ftalátů uvolněných z materiálu NF do ovzduší, tzn. přenos do krve plícemi.
 

Kačneka mPVC.Renomovaní výrobci jako je Intex, Bestway nebo Fatra ftaláty u svých nových NF nepoužívají a nahrazují je netoxickými změkčovadly, např. OXSOFT GPO či Hexamol DINCH. Starší (sběratelské) nebo neznačkové noname NF (např. panny) asijské produkce, však mohou nebezpečné ftaláty obsahovat. Ftaláty obsahují dokonce i NF některých renomovaných výrobců např. některé NF f. Intex (před r. 2007), nebo veškeré NF f. Fatra vyrobené do r. 1989, atd.
 

Riziko kontaminace u těchto NF lze minimalizovat následně:
a) Neskladovat tyto NF v prostorách, kde se dlouhodobě zdržujeme např. ložnice. Pokud není jiná možnost tak tyto NF skladovat ve vhodném, nejlépe hermeticky uzavíratelném obalu.
b) Vyvarovat se nafukování ústy příp. kontaktu s ústy (olizování, kousání atd.) s NF, u kterých si nejsme jisti že jsou bezpečné.
c) Minimalizovat kontakt NF se sliznicí žaludu (používat kondom). To se týká především levných nafukovacích panen!
d) Dbát zvýšené osobní hygieny po kontaktu NF (mytí rukou apod.) u kterých víme, že ftaláty obsahují.
 

RAPEX:

Pokud si nejste jisti závadností některé NF, je možno pokusit se ji vyhledat v databázi RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products). Jedná se o rychlý výstražný informační systém EU o nebezpečných výrobcích nepotravinářského charakteru - odkaz ZDE

Banner nsvet.eu

 

Autotranslate EN   Mapa webu  © nsvet.eu  Publikováno: 03/2014