Obecně o konstrukci nafukovacích předmětů

 

Konstrukce: Základní částí každé nafukovačky (dále NF) jsou její stěny, ty jsou tvořeny tenkou fólií z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), též nazývaného vinyl, tloušťky 0,25 mm, případně 0,3 mm. Tyto stěny mohou být opatřeny potiskem příp. různými PVC doplňky jako jsou např. madla, držáky vesel apod. Stěny NF tvoří vždy jednu nebo více komor které mohou být propojené (proseknutým otvorem), nebo Schéma sváření folií.nepropojené. Tyto komory jsou opatřeny ventily sloužícími k jejich uzavření či otevření. Z bezpečnostních důvodů se především vodní NF vyrábí s min. 2 nepropojenými komorami pro případ, kdyby došlo k vypuštění jedné komory, druhá "záložní" udrží NF stále nad hladinou. Ventily jsou provedeny obvykle o vnitřním průměru 5 mm pro malé NF, nebo 9 mm pro velké NF. Konstrukce ventilů umožňuje jejich protlačení dovnitř NF, ventil tak nevystupuje nad povrch NF, nepřekáží a nelze jej nechtěně otevřít. Vnější provedení NF je obvykle tvořeno kombinací různě barevných fólií a potisku.
 

Výroba: Nafukovací výrobky z vinylu se vyrábí obdobně jako oděvy, jelikož také vychází z plošného střihu, který nafukovačce dodá výsledný tvar. Jednotlivé plošné díly jsou nejprve vysekávány z již potištěné PVC fólie strojním lisem (poloha svárů průseku apod. bývá na fólii obvykle předtištěna). Vysekávány jsou i otvory pro ventily, případně otvory jenž boudou propojovat komory NF. Následné spojování fólií je prováděno vysokofrekvenčním svařováním (High Frequency Welding), kdy generátor skrze elektrodu přitlačenou na spojované folie rozkmitá molekuly fólie čímž dochází k jejich propojení - tedy sváru. Elektrodu tvoří kovová šablona vytvarovaná dle konkrétního plošného dílu - tzn. každá část NF má svoji jedinečně tvarovanou elektrodu. Ventily a madla jsou svařovány typizovanými elektrodami. Po kompletaci je NF napuštěna vzduchem a cca po 48 kontrolních hodinách připravena k zabalení a následnému prodeji.
 

Zpětné klapky ventilů: Bezpečnostní zpětné klapky jsou dnes součástí většiny ventilů NF. Slouží ke zpomalení unikajícího vzduchu z NF, v případě neúmyslného nebo samovolného Řez ventilem.vysunutí zátky z ventilu. Například na vodní hladině dává zpětná klapka uživateli dostatek času zareagovat na nechtěné vytažení zátky. Pokud však NF nepoužíváte na vodní vyžití mohou zpětné klapky překážet a ztížit tak vyfukování příp. nafukování ústy (koncovka hadice pumpy si obvykle s klapkou poradí) nabízí se řešení takovou klapku odstranit. Upravit lze také zátku ventilu.
 

Bezpečnostní potisk: Jelikož jisté instituce nevěří ve zdravý lidský rozum, nutí výrobce NF umísťovat na povrch svých výrobků různé "bezpečnostními" piktogramy a varování v mnoha jazykových mutacích. Bohužel trendem poslední doby je tento značně obsáhlý bezpečnostní potisk umísťovat na dobře viditelná místa především v horní částech výrobku, což především u potištěných NF degraduje jejich estetičnost. Je proto pochopitelné, že se k bezpečnostnímu potisku staví většina loonerů značně negativně. Součástí bezpečnostního potisku bývá také označení CE které dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh EU a splňuje její legislativní požadavky. Značka CE - Comunita Europea však bývá zaměňována za velmi podobnou zn. CE - China Export, u které je použit identický font, avšak obě písmena jsou mnohem blíže u sebe.

 
Piktogramy vytištěné na nafukovačkách.
 

Legenda piktogramů: od vrchu, zleva doprava - 1) nechrání před utonutím, 2) navrženo pro pracovní tlak 0,03 bar, 3) není určeno pro děti do 3 let, 4) před použitím přečíst návod, 5) určeno pouze pro plavce, 6) počet uživatelů výrobku - 1 dítě, 7) max. zátěž 40 Kg, 8) nafouknout všechny komory na 100%, 9) dohlížet na děti ve vodě, 10) pouze pro použití v bazénu, 11) výrobek nevyžaduje udržení rovnováhy, 12) výrobek vyžaduje udržení rovnováhy.

 

 

Autotranslate EN   Mapa webu  © nsvet.eu  Text publikován: 03/2014