Opravy nafukovaček

 

Žádná používaná NF nevydrží v bezvadném stavu navěky a dříve či později se objeví nějaké to poškození, dírka nebo prasklý šev. Pokud se nejedná o nějaké masivní poškození lze NF jednoduše zachránit lepením. Samolepícím záplatám, které bývají součástí balení se raději vyhneme a použijeme kvalitní lepidlo.


LepidloZásadní je použití lepidla určeného na měkčené PVC! Pro kvalitní a pevný spoj je bezpodmínečně nutné dodržet postup lepení, který je vždy na obalu konkrétního lepidla.
 

Nejrozšířenějšími lepidly používanými na lepení měkčeného PVC jsou tzv. kontaktní lepidla, pro které je typické, že se nanáší na obě lepené plochy, které se po odvětrání silným tlakem přilepí k sobě. Příklady vhodných lepidel jsou např.: UHU weich PVC, Pattex Chemoprén transparent, atd. Mimo vhodného lepidla je nutné mít také adekvátní záplatu. Ideální je pokud si ponecháváte části fólií z vyřazených NF právě pro výrobu záplat (transparentní fólie jsou univerzálnější). Myslete také na to, aby tloušťka stěny záplaty alespoň přibližně odpovídala tloušťce stěny NF. Tzn. čím víc druhů záplat budete mít k dispozici tím lépe. Velikost záplaty je vhodné zvolit tak, aby z každé strany přesahovala minimálně o centimetr poškození NF. Dále bude třeba obě lepené plochy odmastit, na to se hodí nejlépe technický líh (příp. technický benzín). Naopak nevhodný je aceton nebo toluen, ty mohou materiál poleptat.


Dívka na modrém kruhu.

 

Univerzální postup pro lepení kontaktním lepidlem: Vystřihneme záplatu a kontrolně přiložíme na poškozené místo. Následně záplatu a lepené místo na NF odmastíme lihem. Před nanášením lepidla si můžeme fixem na NF vyznačit několika tečkami hranice záplaty, aby jsme věděli kam až lepidlo nanášet. Lepidlo naneseme v souvislé vrstvě a přiměřeném množství (po stlačení bude lepidlo vytlačeno mimo záplatu). Necháme lepidlo odvětrat, aby se z něj mohlo odpařit jeho rozpouštědlo, pokud díly slepíme předčasně nebude mít rozpouštědlo kudy se odpařovat a spoj nebude pevný (bude klouzat). Ideální doba odvětrávání je uvedena na obalu lepidla, obvykle se jedná cca 10 až 15 min. Pozor během odvětrávání lepidla se především tenký materiál (záplata) může kroutit! Po odvětrání obě plochy stlačíme k sobě. Nezáleží jak dlouho na spoj tlačíme, ale jak velkou sílou tlačíme. Ke stlačení dobře poslouží např. nějaký válcovitý předmět např. váleček na nudle, nepodceňte také vhodný podklad - např. gumová podložka na pevném podkladě. Záplatu několikrát silně převálíme a následný spoj by měl okamžitě držet. Případné vytlačené lepidlo otřeme a zkontrolujeme zda nedošlo k protlačení lepidla skrz poškozené místo dovnitř NF (mohla by se přilepit protější stěna). Pokud se tak stalo obě stěny od sebe co nejdříve oddělíme. Nyní je vhodné na cca 12 hod. lepené místo zatížit a vyčkat na zaschnutí lepidla a až po té nafouknout. Životnost kvalitně provedeného spoje je prakticky neomezená.

 

POZN.: Ke stlačení lepeného spoje lze též úspěšně použít truhlářskou svěrku se dvěma protilehlými prkénky opatřenými gumovými ploškami (např. materiál na čluny atd..). Spoj se vloží mezi prkénka a ponechá se cca 12 hod. utažený.  

 

Oprava housenkou: alternativou ke klasickému lepení pomocí záplat je oprava spočívající v nanesení spec. transparentního pružného lepidla (např. Bison Liquid Rubber - tekutá guma) přímo na otvor v NF formou "housenky", která na vzduchu zvulkanizuje a zamezí unikání vzduchu. Takže po vyzrání toto lepidlo samo vytvoří pružnou záplatu.

 


 

Autotranslate EN   Mapa webu  © nsvet.eu  Publikováno: 04/2014