Přitahují mě nafukovačky

 

Asi nikdo netouží po nálepce podivína odlišujícího se od společenských standardů, proto si přiznat "zájem" o nafukovací předměty nemusí být jednoduché. Z počátku proto bývají tyto "závadné" myšlenky na nafukovačky potlačovány. Obvykle se však po nějaké době opět objeví a tak dříve či později nadejde čas přiznat si, že jde o přirozenou součást naší sexuality. Toto sebepřiznání, tzv. vnitřní coming out, je něčím novým a tak logicky nastává žhavení internetových vyhledávačů s dotazy typu "vzrušují mě nafukovací hračky" nebo "sex s nafukovčkami". Naštěstí záhy zjistíme, že podobně zaměřených jedinců je více a že sexuální orientace nebo věk nehrají žádnou roli ..."uff, takže v tom nejsem sám".

 

Pro někoho může být šokující zjištění, že je fetišistou. Pokud totiž někoho sexuálně vzrušují neživé předměty z měkčeného PVC jedná se o sexuální fetiš (angl. fetish). Obecně bývá toto slovo považováno za synonymum sexuálních extrémů a zvráceností, nejde však o nic víc, než o erotické zaměření na konkrétní předměty. Záleží také jakou má v naší sexualitě fetiš prioritu, tedy zda jde jen o pouhé zpestření běžného sexuálního života a nebo je pro nás jediným uspokojením.

 

Jsem looner?

Na této zajímavé mapě fetišů se ten náš nachází zcela dole s názvem vinyl pool toys a troufám si tvrdit, že se jedná o jeden z těch normálnějších :). Na mapě je také vidět že tento fetiš, vznikl jako varianta rozšířenějšího “balloon fetiše” zaměřujícího se na nafukovací balónky. Odtud je také odvozen název looner který označuje jedince s tímto zaměřením. Pro vyznavače nafukovacích výrobků z měkčeného PVC se však používá ozn. "pool toy looner" (dále jen looner), viz také slovník pojmů.


Dívka a nafukovací kosatka.

 

Rozdíly mezi námi

Za charakteristický rys každého loonera, lze s jistotou označit pouze zájem o nafukovací předměty. Vše ostatní je totiž značně individuální, ať už jde o preferenci materiálu, designu, potřeby nafukovačky poškozovat, citové vazby k nim atd. Pro lepší názornost je níže uveden zjednodušený diagram, ze kterého lze vyvodit, kolik rozmanitých „profilů“ může looner mít.

Vysvětlení předchozího diagramu

Preference materiálu a designu nafukovačky asi není třeba vysvětlovat. Oddíl "Potřeba poškozování naf." odkazuje na známé výrazy: popper a nonpopper. Poškozování nafukovaček je mezi některými loonery kontroverzní téma, jedni bez něj nemohou být (poppers), druzí jej bytostně nenávidí (nonpoppers), ostatní pak preferují něco mezi tím, proto je v diagramu tento oddíl uváděn, jako stupnice 100% - 50% - 100%. Obdobně to platí u oddílu "Citová vs. sexuální vazba k naf.", jedni nafukovačky používají jako nástroj k uspokojení svých potřeb, pro druhé jde o citovou záležitost a jako v předchozím případě existuje skupina těch, co preferuji něco mezi tím, proto je škála 100% - 50% - 100%. U oddílu "Otevřenost k okolí" je to trochu jiné, škála 0%-100% vyjadřuje kolik toho ostatním sdělujeme a jak přistupujeme k okolí, na této škále se nachází zlomové body jako je vnitřní coming out, navázání komunikace s looner komunitou, vnější coming out atd. Oddíl "Preference fetiše" vyjadřuje intenzitu a význam nafukovaček v sexuálním životě loonera, tzn. od nevýznamného zpestření běžné sexuality po 100% orientaci na naf.  Dalším oddílem je pak sběratelství, kterému je věnován samostatný článek sběratelství naf. Z výše uvedeného vyplývá, že i mezi samotnými loonery může být propastný rozdíl. 
Dívka s nafukovacím delfínem (cartoon).

Proč jsou nafukovací předměty tak jedinečné

 
- NF jsou měkké, pevné a zároveň velmi zranitelné
- NF mají značný objem v kontrastu s velmi nízkou váhou

- ve vyfouklém stavu zabírají NF velmi malý úložný prostor
- k NF se lze přitulit, objímat ji, mačkat ji ...

- dle míry nahuštění lze měnit fyzikální vlastnosti NF
- NF může mít rozmanitý design (střih) a potisk

- sváry a zvrásnění v ohybech podtrhují křivky NF
- povrch NF je hygienický, nenasákavý, omyvatelný, může být zcela hladký, příp. texturovaný
- materiál NF má typickou „vůni“
- NF lze použít na vodní hladině (floating)

- NF lze popnout a následně ji zase "oživit" zalepením

- obyčejné NF lze pořídit za pár korun


Banner nsvet.

 

Autotranslate EN   Mapa webu  © nsvet.eu  Publikováno: 03/2014