Nafukovačky a sexuální techniky

 

Pokud mají hrátky s nafukovačkou nějaký sexuální podtext, lze je obvykle označit za některou z níže uvedených sexuálních technik. Tyto techniky bývají mezi sebou různě kombinovány, často jsou spojeny s masturbací - klasickou, nebo specifickou pro nafukovací předměty (tření genitálií o povrch NF, využívání prostoru mezi dvěma NF, penetrace do prostupů nebo otvorů k tomu určených, příp. využití kombinace erotické pomůcky a NF). Někteří uživatelé si tyto chvilky zpestřují také různými kombinézami, celotělovými morphsuity nebo fursuity.

 

Popis základních technik:
 

Mazlení (Snuggling) – Jde o techniku, zahrnující objímání a mazlení se s NF. Patří sem mimo jiné také proces nafukování - pomocí pumpy nebo ústy. Tato technika může být považována za předehru dalších technik.

 

Dívka se mazlí s kosatkou.
 

Ježdění (Riding) – Asi nejběžnější technikou je ježdění (též také humping) na NF obdobně jako je tomu na koni, nebo-li riding. Je prováděn tak, že se uživatel na NF posadí obkročmo a "hopsá" na ni. Svým tlakem působí NF na uživatelovy citlivé partie tj. vnitřní stranu stehen, genitálie, u mužů na oblast hráze (nepřímo prostaty) a konečníku. Při ridingu bývá stimulující především přetlak způsobený dosednutím na NF.

 

Riding na člunu.

 

Grafika - techniky ridingu.

 

Oblékání – Smyslem této techniky je být v co nejtěsnějším kontaktu s jednou nebo více NF. Pro tento účel jsou využívány např. nafukovací rukávky/křidélka, kterých si lze na ruce resp. nohy navléci i vícero. Na oblast trupu se uplatní především velké nafukovací kruhy a vesty. Použít se však dají také upravené malé čluny nebo větší křesla, kde je nutné odstranit jejich střed). Oblékat si lze také poškozené naf. viz. BBB, záleží na fantazii (obvykle stačí vyrobit pár otvorů). Pozor na oblast hlavy - riziko udušení!

 

 

Vyfukování (Deflating) – Nejběžněji je prováděno vahou vlastního vlastního těla např. v leže nebo při "ridingu", příp. různým mačkáním apod. Pro uživatele je zásadní především měknutí nafukovačky a zvuk ucházejícího vzduchu. Vypouštění bývá prováděno otevřením zátky ventilu. Pro pomalé vypouštění je výhodné, použití modifikované zátky (viz. článek ZDE). Deflating by se mohl přirovnat k simulací popingu.


Vypouštění člunu (cartoon obr.)

 

Tření (Rubbing) - Technika spočívající v tření intimních partií o vnější povrch jedné nebo více NF (více viz. článek ZDE).

 

Penetrace - penetrací se rozumí pronikání pohl. údu do vnitra NF. Penetrace může být prováděna otvorem, určenými k tomuto účelu (nafukovací panny), případně jinými tunely prostupujícími NF (sprinkler ball, rideony s prostupem na stříkací pistoli, křesla s otvory na nápoje, nebo křidélka). Této technice se věnuje samostatný článek ZDE.

 

Mučení (Torturing) – Patří sem veškeré projevy hrubosti vůči NF. Ať už jde o její mačkání, přefukování (overinflating), hrubé provádění ridingu, šlapání, vláčení po zemi, záměrné umísťování na nevhodný povrch, přetěžování atd. K této technice se dá zařadit také měkčení NF horkým vzduchem (viz článek ZDE), nebo horkou vodou, kdy po následném zatížení, nebo dofouknutí dochází k lokálnímu zvětšování oběmu NF. Torturing nezřídka vyústí v „neúmyslné" popnutí NF.

 

Poping - Obvykle závěrečná technika jejíž následkem je perforace nebo destrukce NF. Stejně jako u deflatingu je měknutí NF a zvuk ucházejícího vzduchu důležitým faktorem. Uživatelé mohou poping provádět z rozličných důvodů, např. když pro ně nejsou jiné techniky dostatečně stimulující, nebo třeba v případě, jedná-li se o již „okoukanou“ NF. Popnutí je prováděno - propíchnutím (jehla, šroubovák, podpatek), proříznutím (nůž, žiletka), propálením (zapalovač, sirka, cigareta), nebo protržením (prokousnutí, přefouknutí). Pop nemusí být definitivní zkázou NF, někteří uživatelé provádí následné opravy, čímž pro ně NF může získat na atraktivitě.

 

Popping kruhu podpatkem.
 

 

Autotranslate EN   Mapa webu  © nsvet.eu  Publikováno: 05/2014